s52 pravé ovocné destiláty

O spoločnosti

späť

Pravý ovocný destilát

voda
Naša spoločnosť pri procese dorieďovania nepoužíva demineralizovanú vodu ale výlučne prírodnú nizkomineralizovanú vodu z artézskej studne.

Pravý ovocný destilát vyniká medzi ostatnými destilátmi svojimi jedinečnými chuťovými a vonnými vlastnosťami. Disponuje širokou škálou jemných aróm, ktoré romanticky dotvárajú jeho jedinečnú chuť. Možno ho tiež pokojne, bez akejkoľvek ambície o zveličovanie nazvať klenotom medzi bežnými destilátmi resp. liehovinami. Dôvodov je niekoľko, no azda najvýznamnejším je skutočnosť jeho samotného zloženia.

Pravý ovocný destilát ťažiskovo obsahuje ovocný destilát resp. lieh konkrétneho druhu ovocia z ktorého je príslušným technologickým procesom vyrobený a vodu. Tieto dve ťažiskové zložky pravého ovocného destilátu vytvárajú v konečnom dôsledku vo vzájomne sa rešpektujúcom súlade výnimočný produkt pochádzajúci priamo z prírody s harmonickou vôňou a uhladenou a jemnou chuťou. Nie je prípustné, aby sa na tejto komplexnej harmónii, ktorú pravý ovocný destilát predstavuje čo i len okrajovo podieľali iné ingredinecie tak typické pre iné kategógie liehovín (rôzne typy liehov, arómy, sirupy, stabilizátory, dochucovadlá). Pravý ovocný destilát nikdy a za žiadnych okolností nie je riedený iným typom liehu a obsahuje len lieh resp. ovocný destilát vzniknutý kvasením z ovocia konkrétneho druhu s obsahom alkoholu približne 50%.

Voda – predstavuje druhú základnú zložku pravého ovocného destilátu. Pravý ovocný destilát po vyrobení v príslušnom technologickom zariadení má obsah alkoholu spravidla niekde v intervale 50 až 70% (v závislosti od konkrétneho druhu ovocia z ktorého je vyrábaný) zostávajúcu časť tvorí voda. Želané % obsahu alkoholu resp. stupňovitosti alkoholu sa dosahuje zrieďovaním. Tento proces aj keď na prvé počutie vyzerá jednoducho nie je len jednoduché doliate príslušného množstva vody. Dôvodom je skutočnosť, že ovocný lieh a voda tvoria pravý roztok, čo okrem iného spôsobuje vytváranie zrazenín. Zrazeniny sami o sebe nie sú zdravotne  nebezpečné, pretože sú to “len” minerály bežne obsiahnuté v pitnej vode, určite sú však závadou estetickou.

Tento “problém” sa spravidla v praxi obchádza tým, že lieh (v prípade pravého ovocného destilátu ovocný lieh) sa zrieďuje demineralizovanou vodou – teda vodou zbavenou obsahu akýchkoľvek minerálov, zvyčajne elektrolyticky alebo osmoticky. Demineralizovaná voda predstavuje problém, pretože je zbavená akýchkoľvek solí a minerálov ktoré ľudské telo potrebuje pre svoje bezprostredné fungovanie.

Dôvodom je skutočnosť, že demineralizovaná voda v organizme človeka vytvára hypotonické prostredie – bunky nasávajú vodu z okolia za účelom vyrovnávania koncentrácie solí, čím sa zväčšuje ich celkový objem a dochádza k zväčšovaniu až praskaniu bunkovej membrány. Demineralizovaná voda predstavuje vodu  v “nerovnováhe” a preto je mimoriadne agresívna voči materiálom s ktorými prichádza do bezprostredného kontaktu. Demineralizovaná voda veľmi “ochotne” “príjma” (pohlcuje resp. absorbuje) všetky vodou rozpustné látky (odtiaľ pochádza jej označenie ako “hladná voda”), napr. kovy z potrubí, zmäkčovadlá a ďalšie organické toxické látky z hadicových rozvodov, plastových zásobníkov a podobne, bez toho aby obsahovala tie minerálne látky, ktoré niektoré tieto substancie na seb viažu a môžu ich tak aspoň čiastočne “deaktivovať”.

Graf zloženie pravého ovocného destilátu a bežnej liehoviny
Grafické zobrazenie rozdielneho zloženia medzi pravým ovocným destilátom a bežnou liehovinou.

Použitie deminerlizovanej vody v akýchkoľvek produktoch, nevynímajúc na tomto mieste liehoviny resp. ovocné destiláty vedie k sníženiu koncentrácie elektrolytov rozpustených v telových tekutinách. Dôsledkom narušenej distribúcie vody medzi jednotlivými bunkami v organizme môže dôjsť postupne k funkčným poruchám dôležitých ľudských orgánov. Počiatočnými symptópmy sú spravidla únava, celková slabosť a bolesti hlavy, významné narušenie koncentrácie elektrolytov v ľudskom organizme môže dokonca viesť k svalovým kŕčom a poruchám srdcového rytmu.

Aj vzhľadom k týmto rizikám nepoužíva naša spoločnosť pri procese dorieďovania demineralizovanú vodu ale výlučne prírodnú nizkomineralizovanú vodu z artézskej studne, ktorá svojim obsahom minerálov vyhovuje jej využitiu pri príprave pravého ovocného destilátu a sme toho názoru že aj chuťove významnou mierou dofarbuje a zjemňuje nami vyrábané pravé ovocné destiláty.

Veľmi často sa tiež pri výrobe pravého ovocného destilátu medzi odborníkmi ale aj laickou verejnosťou diskutuje či je vhodnejšie používať pri výrobe pravého ovocného destilátu priamy ohrev alebo ohrev cez duplikátor resp. paru. Nespočetne krát realizované vzájomné porovnávania vyrobených destilátov ukázali, že destiláty vyrobené spôsobom priameho ohrevu obsahujú viac predovšetkým chuťových látok, ktoré dodávajú destilátu plnosť a hladkosť, vôňa je viac po konkrétnom ovocí a destiláty sú viac akostnejšie ako destiláty vyrábené nepriamym ohrevom. K akceptovateľným spôsobom úpravy resp. adjustáže pravých ovocných destilátov možno zaradiť predovšetkým ich vyzrievanie v drevených sudoch, za pomoci prítomnosti prírodného materiálu - sladkého drievka resp. prítomnosti sušeného a čerstvého ovocia.

Mohlo by sa zdať, že komercionalizácia a trendy globalizácie v segmente alko - nápojov ho budú možno vytláčať na okraj záujmu u zákazníkov, faktom však je jeho neustále rastúca atraktivita, spojená spravidla s výnimočne lahodnou chuťou, decentnou vôňou a koniec-koncov samotnou “ poctivosťou” vyrobeného  produktu.

Produkty

Produkty

E-shop

E-shop

Personalizácia etikiet

Personalizácia etikiet

Pravý ovocný destilát

Pravý ovocný destilát