s52 pravé ovocné destiláty

O spoločnosti

späť

O spoločnosti

Tradičná technológia destilácie
Spoločnosť s52, a.s. pokračuje v tejto tradícii tým, že má tradičnú technológiu destilácie (pálenia).

Spoločnosť s52, a.s. bola zakladateľskou zmluvou medzi akcionármi založená v decembri 2000 ako obchodná (akciová) spoločnosť a do príslušného Obchodného registra zapísaná v júni 2001. Názov spoločnosti pochádza z najznámejšieho výrobku Slivovica 52% - pravý ovocný destilát.

Hlavným zámerom spoločnosti bolo od jej samého začiatku obnoviť výrobu tradičných ovocných destilátov s osobitným zreteľom výlučne na pravé ovocné destiláty.

Dôležitými faktormi pri rozhodovaní o umiestnení sídla spoločnosti bol fakt, že v regióne kde je spoločnosť sídelne lokalizovaná (obec Kameničná - pri Komárne, na samom juhu Slovenska) a aj v súčastnosti spravidla je pomerne dostatok veľmi kvalitného ovocia a že z ovocia vyrobený „pravý ovocný destilát“ má preukázateľne podstatne lepšie vlastnosti ako priemyselne vyrábaný a následne dochucovaný lieh (alkohol) a tiež samotný fakt, že tento spôsob výroby pravého ovocného destilátu (pálenky) má v tejto časti Európy stáročnú tradíciu.

Spoločnosť s52, a.s. pokračuje v tejto tradícii tým, že na výrobu svojich produktov používa okrem iného tradičnú a stáročiami osvedčenú technológiu 2-stupňovej destilácie (pálenia), tradičnú technológiu prípravy kvasu z kvalitného ovocia a aj samotné postupy používané pri zjemňovaní chutí, farby a vôní takisto vychádzajú z tých najlepších tradícií.

Pravý ovocný destilát získaný destiláciou a následnou rafináciou má obsah alkoholu spravidla v intervale 60 - 70% a preto sa na požadovaný obsah (52%) riedi vodou - v našom prípade prírodnou (artézskou) vodou s nízkym obsahom minerálov.

Dovoľujeme si na tomto mieste všetkých ubezpečiť, že konečný výrobok z produktového portfólia našej spoločnosti neobsahuje žiadne chemické konzervačné látky, vône, arómy, príchute a ani žiadne priemyselné ochucovadlá alebo farbivá.

Aj samotné uvedenie technologických častí do prevádzky a viac ako jednoročná skúšobná prevádzka bola zrealizovaná pod dohľadom uznávaného experta s 50 ročnou praxou.

Je len okrajovou samozrejmosťou, že na všetky výrobky má naša spoločnosť vyhotovené príslušné certifikáty, podporené detailnými a pravidelnými analýzami v certifikovaných laboratóriách doma a v zahraničí.

Naše pravé ovocné destiláty dodávame od 2. novembra 2001 na trh v SR a od nasledujúcich rokov aj v niektorých krajinách Európy v širokej palete druhov a spotrebiteľských balení.

Od mája roku 2004 v súvislosti so vstupom SR do EÚ sme sa v súvislosti s významnými legislatívnymi zmenami v súlade so štandardizáciou legislatívy platnej v celej EU v oblasti liehovarníctva stali v zmysle existujúcich a do dnešných dní platných právnych predpisov prevádzkovateľmi daňového skladu.

Dnes máme za sebou úspešný štart, ale hovoriť o tradícii značky je zatiaľ priskoro -  podstatným kritériom je pre nás neustále rastúca obľúbenosť našich pravých ovocných destilátov u kontinuálne rastúcej skupiny našich zákazníkov.

Je našim prvoradým cieľom stať sa v celom regióne uznávaným dodávateľom kvalitných prívlastkových pravých ovocných destilátov.

Produkty

Produkty

E-shop

E-shop

Personalizácia etikiet

Personalizácia etikiet

Pravý ovocný destilát

Pravý ovocný destilát