s52 pravé ovocné destiláty

O spoločnosti

späť

Destilácia

destilácia
Technický termín destilácia pochádza zo slovných základov „ dis = oddelenie“a „ stillo = po kvapkách“.

Technický termín destilácia pochádza zo slovných základov „ dis=oddelenie“a „ stillo=po kvapkách“.

Proces destilácie ako celku možno stručne a výstižne charakterizovať nasledovne:

a.) rozdrvené, rozomleté a vykvasené ovocie sa zahrieva
b.) vzniknuté alkoholové pary sú vedené potrubím do chladiča, kde sa následne kondenzujú
c.) získaný alkohol sa nazýva destilát

Aby sme však získali kvalitný destilát, je nutné tento proces zopakovať – t.j. robiť destiláciu dvakrát.

Hlavný význam pri destilácii má jej samotná regulácia a riadenie teploty.
Moderná technika prispieva k tomu, aby boli sledované veličiny merané a regulované veľmi presne, lebo len týmto spôsobom môžu byť minimalizované hlavné nedostatky.

Všeobecným a hlavným cieľom je, aby bola reprodukovateľná základná kvalita destilátu.

Avšak len samotná vyspelá technika ešte nevyrobí žiadny destilát. Destilát je produkt, ktorý obsahuje viacero komponentov resp. ich komplexov. Spôsob, akým jednotliví destilatéri určujú súhru jednotlivých faktorov, vytvára nakoniec charakter, zvláštnosti a nezameniteľnosť tejto jedinečnej tekutiny.

Dosiaľ neexistuje žiadna relevantná technika, ktorá by vedela ohodnotiť vnemy (chuť, vôňu, hladkosť destilátu, atď.) a tak jemný postreh a schopnosť človeka vnímať senzorické vlastnosti zostávajú naďalej nenahraditeľné.

Pravý ovocný destilát sa skladá výlučne z prirodzených východiskových produktov a významnou mierou závisí na kvalite ovocia. Technika môže pritom destilatéra iba „podporiť“, aby sa kvalita prvotného materiálu udržala v optimálnej miere. Moderné techniky pri mletí či lisovaní ovocia, odkôstkovávaní, regulované kvasenie, automatizované a optimalizované destilačné aparatúry sú spravidla výkonné a vysoko efektívne, nie sú však zárukou vzniku špičkového produktu. Iba dobrý odborník vie ovplyvniť kvalitu destilátu súhrou vyššie spomenutých okolností.

Schéma destilačného zariadenia s52

schéma destilačného zariadenia s52
Legenda: 1 - destilačný kotol, obj. 450 l, 2 - šamotová obmurovka, 3 - ohnisko 4 - rošt, 5 - priestor na popol, 6 - medený kotol, 7 - náplň glycerolu, 8 - vonkajší plášť kotla z oceľového plechu, 9 - miešadlo, 10 - otvor pre výpalky, 11 - výpalková nádrž, 12 - chladiče, 13 - studená voda, 14 - teplá voda, 15 - teplomer, 16 - expanzná nádrž 17 - čerpadlo, 18 - pohon miešadla, 19 - liehomer, 20 - epruveta, 21 - vodka, 22 - vodková nádrž, 23 - rafinačný kotol obj. 150 l, 24 - liehové meradlo, 25 - ovocný destilát

Produkty

Produkty

E-shop

E-shop

Personalizácia etikiet

Personalizácia etikiet

Pravý ovocný destilát

Pravý ovocný destilát